Nghề và Nghiệp

Thư ký tòa soạn – Nghề vất vả, lo toan

Thư ký tòa soạn là công việc “trên đe, dưới búa”, nhiều áp lực. Lãnh đạo báo thì luôn yêu cầu tiến độ, thời gian, trình bày hợp lý… Một tờ báo đến tay bạn đọc là sản phẩm của…

Xem tiếp...