Học và làm

Ngành Báo chí lấy cao nhất 21,5 điểm

Do tổ chức thi Năng khiếu báo chí và tuyển sinh thêm tổ hợp các môn thi khác truyền thống, điểm trúng tuyển năm 2015 vào các chuyên ngành Báo chí của Học viện Báo chí và Tuyên truyền giảm…

Xem tiếp...