Ảnh - Đồ họa

Ảnh nude của phóng viên Lao Động được triển lãm New York (Mỹ)

Việt Văn, phóng viên LĐ là tác giả VN duy nhất được “New York Center Photographic Art” (Mỹ) lựa chọn triển lãm (Jury’s selection)  với tác phẩm ảnh nude nghệ thuật “Màu xanh” trong cuộc thi ảnh “Màu cơ bản“ (Primary…

Xem tiếp...