Ảnh - Đồ họa

Bố cục ảnh: không chỉ có quy tắc một phần ba

Trong nhiếp ảnh, không phải mọi bức ảnh đều tuân theo những bố cục nhất định mà có thể phá cách để tạo dấu ấn riêng. Một trong những yếu tố quan trọng đầu tiên mà mỗi người yêu thích chụp…

Xem tiếp...