Ảnh - Đồ họa

Cẩm nang nhiếp ảnh số dành cho người mới bắt đầu

Bài viết được dịch và biên soạn, chia sẻ trên diễn đàn vnphoto. Bộ cẩm nang bằng hình của mình (Tiếng Việt) biên tập từ một số nguồn tiếng anh chất lượng bao gồm: * Bài chia sẻ trên http://www.digitalcameraworld.com/* Hình ảnh miễn…

Xem tiếp...