Góc nhìn

Chủ động ra biển lớn!

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố triển khai chương trình kiểm soát chất lượng cá tra vào thị trường này, theo đó từ tháng 3-2016, cá tra vào Mỹ phải bảo đảm quy trình nuôi, chế biến, vận chuyển…

Xem tiếp...