Kỹ năng - Thảo luận

Thử phác họa diện mạo báo chí

Nếu đề án quy hoạch báo chí được triển khai, những tờ báo như VnEconomy hay Dân Trí phải tìm cơ quan chủ quản khác mới được tiếp tục tồn tại. Vì sao như thế? Theo thông tin tổng hợp…

Xem tiếp...