Làng báo

Những xu hướng truyền thông kỹ thuật số của năm 2016

VietnamPlus xin giới thiệu bài viết trên trang Guardian của Anh về những xu hướng truyền thông kỹ thuật số được dự đoán sẽ trở nên phổ biến trong năm 2016. Thực tại ảo (Virtual Reality – VR) ​ Từng xuất…

Xem tiếp...