Tag

làm báo

Làng báo

Đại tướng làm báo

Thế giới biết Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một nhà quân sự vĩ đại của Việt Nam. Nhưng trước hết, ông là một nhà chính trị, và trong hơn 70 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng luôn luôn…

Xem tiếp...