Làng báo

Báo điện tử dẫn đầu làn sóng tương lai công nghiệp báo chí

Xu hướng báo in chuyển sang báo điện tử đang diễn ra ngày càng nhanh chóng và phổ biến ở Canada. Bước nhảy kỹ thuật số đáng chú ý mới nhất là tờ báo tiếng Pháp La Presse tuổi đời…

Xem tiếp...