Góc nhìn

Khi chính quyền lên “phây”

UBND TP Hà Nội vừa có thông báo gửi các sở, ngành, quận, huyện về việc cung cấp thông tin chỉ đạo, điều hành trên Facebook có tên gọi là “Thủ đô Hà Nội – Việt Nam”. Ngoài ra, Hà…

Xem tiếp...