Làng báo

Nơi rèn nghề tốt nhất

Hầu như không phóng viên trẻ nào muốn làm việc ở Ban Thư ký tòa soạn nhưng đó lại là nơi rèn nghề tốt nhất. Tôi từng phải chuyển nhiều ban, làm mọi loại công việc trong cơ quan báo…

Xem tiếp...