Làng báo

Thảm họa sử dụng sai tiếng Việt trên truyền thông

Những năm gần đây, nhiều người Việt mắc rất nhiều lỗi chính tả, cú pháp trong ngôn ngữ nói, dùng nhiều hư từ, tiếng đệm vô nghĩa, từ sai nghĩa… làm mất đi tính trong sáng và chuẩn mực của…

Xem tiếp...