Kỹ năng - Thảo luận

Báo chí thế giới 2017: Thấu hiểu và thay đổi

Năm 2017, báo chí quốc tế đã hiểu để thích ứng với những hiện tượng tương đối mới, như tin giả hay trí tuệ nhân tạo. Các tờ báo bắt đầu hạn chế việc phóng viên dùng mạng xã hội….

Xem tiếp...