Nghề và Nghiệp

Nhà báo và “thợ viết”

“Nhà báo” là một danh từ nghề nghiệp chỉ những người thường xuyên lấy công việc viết báo là sự nghiệp trong cuộc đời mình. Sáng tạo của nhà báo Một trong những tiêu chí cơ bản nhất để nhận…

Xem tiếp...