Làng báo

Thủ tục cấp thẻ nhà báo phải qua 4 cơ quan là quá phức tạp?

Cơ quan thẩm tra dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) cho rằng việc quy định thủ tục cấp thẻ nhà báo rất phức tạp. Ông Đào Trọng Thi – Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá- Giáo dục- Thanh thiếu…

Xem tiếp...